Firemní kultura

Definice: „Veškeré lidské usilování zaměřené na plnění provozních úkolů a rozvoj firmy spolu s obecně sdílenými a uznávanými hodnotami, uplatňovanými normami, pravidly a způsoby (stylem) jednání a chování, s vnějšími projevy, návyky, mýty a rituály existujícími v dané firemní komunitě (společenství), s užívanými pracovními prostředky, metodami a postupy, s rytmem a plynulostí (hmotnými artefakty) je projevem specifické firemní kultury.“

 

 

Naše hodnoty:

 

Náš cestující, náš pán….

Předvídáme, reagujeme a naplňujeme očekávání našich cestujících – zákazníků tím, že jim poskytujeme nejlepší kvalitu služeb, jsme otevřeni všem podnětům, zajišťujeme služby a vstřícný přístup na stejné úrovni na všech střediscích společnosti.

 

Ceníme si svých zaměstnanců, klademe před ně náročné úkoly a respektujeme je

Jednáme spolu s respektem a úctou a rozvíjíme jejich schopnosti. Od každého očekáváme, že přijme osobní odpovědnost a bude pracovat podle nejvyšších standardů. Spoléháme jeden na druhého pro úspěch celé naší společnosti.

 

Prosazujeme vynikající udržitelnou finanční výkonnost

Jsme společností, která vsadila na výkonnost, a jsme odhodláni zvyšovat hodnotu naší společnosti a přinášet našim akcionářům konkurenceschopné výnosy.

 

Chceme být lídrem v oblasti udržitelnosti

Nabízíme služby a procesy, jež dosahují nejvyššího standardu. Zasazujeme se o bezpečí a zdraví našich zaměstnanců, ochranu životního prostředí a kvalitu života v komunitách, v nichž působíme.

 

Budujeme naši budoucnost na základech zdravé společnosti

Ceníme si spojitosti účelu a vize vycházející z historie úspěchu a důsledného zaměření na naše hodnoty. Cestu nám ukazuje naše dlouhodobá vize, která vychází z podnikatelského ducha a pevných finančních základů.

DOPORUČUJEME
Všechna práva vyhrazena ©2013-2019 Busline a.s., tvorba webu: InGenius
Busline a.s. - Comfort in Time