Firemní kultura

Definice: „Veškeré lidské usilování zaměřené na plnění provozních úkolů a rozvoj firmy spolu s obecně sdílenými a uznávanými hodnotami, uplatňovanými normami, pravidly a způsoby (stylem) jednání a chování, s vnějšími projevy, návyky, mýty a rituály existujícími v dané firemní komunitě (společenství), s užívanými pracovními prostředky, metodami a postupy, s rytmem a plynulostí (hmotnými artefakty) je projevem specifické firemní kultury.“

 

 

Naše hodnoty:

 

Náš cestující, náš pán….

Předvídáme, reagujeme a naplňujeme očekávání našich cestujících – zákazníků tím, že jim poskytujeme nejlepší kvalitu služeb, jsme otevřeni všem podnětům, zajišťujeme služby a vstřícný přístup na stejné úrovni na všech střediscích společnosti.

 

Ceníme si svých zaměstnanců, klademe před ně náročné úkoly a respektujeme je

Jednáme spolu s respektem a úctou a rozvíjíme jejich schopnosti. Od každého očekáváme, že přijme osobní odpovědnost a bude pracovat podle nejvyšších standardů. Spoléháme jeden na druhého pro úspěch celé naší společnosti.

 

Prosazujeme vynikající udržitelnou finanční výkonnost

Jsme společností, která vsadila na výkonnost,. Jsme odhodláni zvyšovat hodnotu naší společnosti a přinášet našim akcionářům konkurenceschopné výnosy.

 

Chceme být lídrem v oblasti udržitelnosti

Nabízíme služby a procesy, jež dosahují nejvyššího standardu. Zasazujeme se o bezpečí a zdraví našich zaměstnanců, ochranu životního prostředí a kvalitu života v komunitách, v nichž působíme.

 

Budujeme naši budoucnost na základech zdravé společnosti

Ceníme si spojitosti účelu a vize vycházející z historie úspěchu a důsledného zaměření na naše hodnoty. Cestu nám ukazuje naše dlouhodobá vize, která vychází z podnikatelského ducha a pevných finančních základů.

DOPORUČUJEME
Všechna práva vyhrazena ©2013-2019 Busline a.s., tvorba webu: InGenius
Busline a.s. - Comfort in Time