Stanovisko vedení dopravní skupiny BusLine k výrokům Jiřího Vařila ohledně jeho vlastnických nároků vůči skupině BusLine

Přidáno: 16. 5. 2022 13:07:59
Stanovisko vedení dopravní skupiny BusLine k výrokům Jiřího Vařila ohledně jeho vlastnických nároků vůči skupině BusLine

(Semily 22. června 2022) Vedení dopravní skupiny BusLine zaznamenalo mediální výroky pana Jiřího Vařila, kterými zpochybňuje vlastnictví dopravní skupiny panem Jakubem Vyskočilem, resp. nyní jeho dědičkou. K tomu přijalo vedení dopravní skupiny BusLine následující stanovisko: Podle souhlasného názoru celého managementu dopravní skupiny BusLine není vůbec žádných pochyb o tom, že Jakub Vyskočil v plném rozsahu vlastnil a strategicky řídil dopravní skupinu BusLine. Tuto skutečnost opakovaně prokázal i vůči obchodním partnerům BusLine.


Pokud se kdokoli domnívá, že má na vlastnictví jakýkoli nárok, musí postupovat právní cestou a pokusit se své stanovisko obhájit soudně. V jakýchkoli mediálních výstupech pak doporučujeme zdrženlivost.

Toto je závěrečné vyjádření na dané téma, management se nyní plně soustředí na rozvoj dopravní skupiny, především rozjezd nových oblastí.

 

Za vedení dopravní skupiny

 

Ing. Vladimíra Vyhnisová, MBA                            Bc. Michal Hanč

Pověřená řízením dopravní skupiny                     BusLine Holding s.r.o. - CEO


DOPORUČUJEME
Všechna práva vyhrazena ©2013-2019 Busline a.s., tvorba webu: InGenius
Busline a.s. - Comfort in Time