Politika společnosti

Spokojenost zákazníka. Náš cíl.

 

Chceme být jedním z dominantních a vyhledávaných autodopravců v České republice.
Za nás hovoří spolehlivost, kvalitně odvedená práce a hospodárné užití našich klíčových energií.
Odpovědnost za kvalitu provedené práce a hospodaření s energiemi je pro nás prioritou.
Profesionalita zaměstnanců a moderní vozový park
nám k tomu dopomáhá.
Nákup energeticky úsporných produktů a služeb, včetně návrhů všech zaměstnanců na snižování energetické náročnosti je součásti systému řízení.
Identifikace zaměstnanců s principy a hodnotami společnosti.
Loajalita, profesionalita, informovanost a bezchybná komunikace zaměstnanců nám k tomu dopomáhá.
Moderní vozový park.
Nákup energeticky úsporných vozidel, čistota, kvalita, a vzhled těchto vozidel je tou nejlepší vizitkou společnosti.
Smluvně garantované požadavky zákazníků, požadavky právních a dalších předpisů splníme na 100 %.
Toto je u nás samozřejmostí.
Zvýšená pozornost je věnována oblasti hospodaření s energií.
Každoroční zvyšování výkonů.
Snaha o zvyšování podílu služeb společnosti na dopravním trhu je pro nás dennodenním úkolem.
Snaha o snižování energetické náročnosti klíčových energií je pro všechny zaměstnance závazná.
Vedení společnosti zajišťuje informace a zdroje nezbytné k naplnění této Politiky, Cílů a cílových hodnot, které prakticky naplňují závazky stanovené v této Politice společnosti.

Chceme být jedním z dominantních a vyhledávaných autodopravců v České republice. Za nás hovoří spolehlivost, kvalitně odvedená práce a hospodárné užití našich klíčových energií.


Odpovědnost za kvalitu provedené práce a hospodaření s energiemi je pro nás prioritou. Profesionalita zaměstnanců a moderní vozový park nám k tomu dopomáhá. Nákup energeticky úsporných produktů a služeb, včetně návrhů všech zaměstnanců na snižování energetické náročnosti je součásti systému řízení.


Identifikace zaměstnanců s principy a hodnotami společnosti. Loajalita, profesionalita, informovanost a bezchybná komunikace zaměstnanců nám k tomu dopomáhá.


Moderní vozový park. Nákup energeticky úsporných vozidel, čistota, kvalita, a vzhled těchto vozidel je tou nejlepší vizitkou společnosti.


Smluvně garantované požadavky zákazníků, požadavky právních a dalších předpisů splníme na 100%. Toto je u nás samozřejmostí. Zvýšená pozornost je věnována oblasti hospodaření s energií.


Každoroční zvyšování výkonů. Snaha o zvyšování podílu služeb společnosti na dopravním trhu je pro nás dennodenním úkolem.Snaha o snižování energetické náročnosti klíčových energií je pro všechny zaměstnance závazná.Vedení společnosti zajišťuje informace a zdroje nezbytné k naplnění této Politiky, Cílů a cílových hodnot, které prakticky naplňují závazky stanovené v této Politice společnosti.

 

DOPORUČUJEME
Všechna práva vyhrazena ©2013-2019 Busline a.s., tvorba webu: InGenius
Busline a.s. - Comfort in Time