Společenská odpovědnost

Společnost BusLine a.s. je českou firmou s českými zaměstnanci, pyšnící se téměř výhradně českými autobusy. Dlouhodobě se soustředí na své zapojení do aktivit v regionech, ve kterých působí. Jde nejen o charitativní či sponzorské aktivity, ale také se zaměřuje na ekologický provoz šetrný k prostředí, v němž působí.Hodnoty společenské odpovědnosti BusLine jsou základními pilíři, na kterých funguje nejen management společnosti, ale také všichni její další zaměstnanci den co den. Společnost dbá na tyto aspekty rovněž při výběru dodavatelů a spolupracujících subjektů.

 

BusLine finančně podporuje například Hospicovou péči sv. Zdislavy, o.p.s., jejímž posláním je doprovázení těžce nemocných a nevyléčitelných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory.Jižpředněkolikalety se společnostzapojila do celorepublikovéakce „Růžovájízdaprotirakoviněprsu“. Dále podporuje sportovní kluby, ať už na profesionální či amatérské úrovni. Na té profesionální úrovni jde o podporu české hokejové reprezentace, extraligového týmu Bílý Tygři Liberec a FK Baumit Jablonec.

 

S autobusy BusLine se ale lze setkat i při dalších fotbalových nebo florbalových utkáních. Pravidelně jsou rovněž pořádány akce pro školy či různé zájmové kluby a organizace. Nejsou nám lhostejné osudy lidí, kteří se v životě dostali do tíživé situace a potřebují pomoc nás všech. V roce 2013 společnost BusLine přispěla na léčbu malého Daniela z Jablonce nad Nisou a ten díky tomu mohl absolvovat lázeňský pobyt, který mu s jeho zdravotním stavem velmi pomáhá. Ani příběh našeho bývalého kolegy Oldřicha Kellnera z Liberce nám nebyl lhostejný, společnost BusLine mu finančně přispěla na úpravu jeho automobilu a díky tomu opět bude moct zasednout za volant.

 

Projektům zaměřeným na děti se plně věnuje obecně prospěšná společnost Dopraváček, která podporuje kulturní, společenské a sportovní akce napomáhající vytvářet rovné šance pro postižené a děti ze sociálně slabých skupin. Trvale pomáhá dětem z dětských domovů, mateřských školek, pěveckých sborů i sportovních organizací.

 

BusLine plně respektuje důraz, který je dnes kladen na životní prostředí. Proto se dlouhodobě snaží o efektivní propojení ekologické a ekonomické činnosti. Na středisku v Jilemnici se například soustředí na ekologickou likvidaci autobusů, ale také osobních aut, velká pozornost se věnuje i ekologické likvidaci vyjetých olejů či zpětnému odběru autobaterií a jejich navrácení zpět do výroby. Tento zpětný odběr se přitom týká rovněž použitých pneumatik. Ekologické chování je naplňováno i v rámci činnosti na dílnách. I tam je systém práce nastaven tak, aby dopad na přírodu byl minimální, a to včetně recyklace náplní v mycích stolech na dílnách, scelování skel nebo projektu pravidelného vnějšího a vnitřního čištění autobusů.

 

V rámci dlouhodobé strategie klade BusLine vysoký důraz na ekologické chování společnosti, a proto jedním z klíčových parametrů pro pořízení nového vozidla je jeho vliv na životní prostředí. Společnost v současné době disponuje jedním z nejekologičtějších vozových parků v České republice, ze 480 autobusů jich je 75 na alternativní ekologický pohon CNG, tj. 15 % z celkové flotily autobusů. Ostatní vozy splňují náročné ekologické normy pro naftové autobusy. Tyto ekologické vozy vypouštějí nižší emise, jako jsou CO, NOx, HC aj. a dále pohon CNG produkuje o 50 % méně prachových částic, než stanovuje norma Euro 5. Díky tomu autobusy s tímto pohonem přispívají ke kvalitnějšímu životnímu prostředí a v krajích, kde jsou nasazeny, zvyšují komfort života jejich obyvatel těchto regionů. Z celkového vozového parku tvoří 85 % vozidla splňující emisní normu Euro 3 a vyšší. Společnost BusLine díky provozování ekologických autobusů ušetří životnímu prostředí ročně 709 tun CO2.

 

BusLine jako firma působící v oblasti dopravy, konkrétně autobusové přepravy, si plně uvědomuje, že odborníků na slovo vzatých není nikdy dost, a proto již dlouhodobě podporuje a naplňuje spolupráci se středními školami a odbornými učilišti zaměřenými právě na dopravu. Již několik let spolupracujeme s Integrovanou střední školou Vysoké nad Jizerou, kdy její studenti pravidelně absolvují odborné praxe v naší společnosti. Na začátku roku 2013 jsme navázali spolupráci se Střední školou strojní, stavební a dopravní Liberec, se kterou jsme již zrealizovali dva společné projekty. Díky tomu mohou studenti propojit teoretické znalosti s praktickými, a tím pádem získávají snadnější a úspěšnější prosazení se na trhu práce. Ti nejschopnější a nejaktivnější mají šanci získat zaměstnání právě v BusLine.

 

 

Jednotlivé tiskové zprávy:

 

BusLine přispěl na léčbu malého Daniela z Jablonce nad Nisou

BusLine pomohl svému bývalému kolegovi znovu usednout za volant

Michal David předal v rámci koncertního turné jízdenku k moři dětem z dětského domova

Dopravili jsme děti na muzikál do Prahy

BusLine přivezl dětem liberecké mateřské školky divadlo

 

Spolupráce se studenty

- BusLine zajistil odbornou stáž studentům dopravní školy

- Liberečtí studenti spustili provoz moderních ekologických autobusů

DOPORUČUJEME
Všechna práva vyhrazena ©2013-2019 Busline a.s., tvorba webu: InGenius
Busline a.s. - Comfort in Time