Vzdělávání

 

 

 

Naši zaměstnanci se účastní vzdělávacích aktivit v projektu „POVEZ“

registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/C3.00001

Vzdělávací aktivity zaměstnanců BusLine a.s. v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF (85%) a ze státního rozpočtu ČR (15%).

V rámci projektu POVEZ, který je realizován v letech 2013 – 2015, bude v průběhu období od května do září 2015 proškoleno celkem 470 našich zaměstnanců. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny do dvou tematických částí, a to Řidič, reprezentant firmy - přeprava osob a Hospodárná a ekologická jízda.

I. Školení řidičů: Řidič, reprezentant firmy - přeprava osob

Školení zaměřené na asertivní chování, řešení krizových situací, stres v práci řidiče, náklady společnosti, zásady firemní kultury a reprezentace firmu.

 • Firemní kultura, image firmy
 • Řidič jako zástupce firmy
 • Dodržování přepravního řádu
 • Vliv řidiče na náklady společnosti na zajištění přepravy – PHM, oprav vozidel
 • Chování řidiče autobusu v pravidelné i nepravidelné dopravě
 • Komunikace s cestujícími
 • Řešení konfliktů
 • Základy psychologie jednání řidiče
 • Stres v práci řidiče
 • Vliv stresu na kvalitu jízdy
 • Prestiž profese řidiče autobusu
 • Principy kvality dodávaných služeb, jejich komplexní nabídka a uspokojení potřeb zákazníka
 • Komunikace na pracovišti i mimo pracoviště (verbální, neverbální)

II. Školení řidičů: Hospodárná a ekologická jízda

Dvoudenní školení, kdy teoretická část je zaměřena na zásady hospodárného provozu vozidla a současně na prevenci dopravních nehod. Praktická část je zaměřena na ověření a vyzkoušení získaných znalostí v teoretické části.

 • Zásady bezpečné, defenzivní, ekologické a ekonomické jízdy
 • Faktory ovlivňující spotřebu paliva
 • Přizpůsobení hnacího řetězce profilu trasy a zatížení vozidla
 • Odborná obsluha a údržba vozidla
 • Praktický výcvik – nácvik hospodárné jízdy

Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolování v oblastech spojených s jejich oborem a s aktuální legislativou.

Všechna práva vyhrazena ©2013 Busline a.s., tvorba webu: InGenius
Busline a.s. - Comfort in Time