Žákovské jízdné

Na základě usnesení vlády č. 624/2003 bylo rozhodnuto o znovuzavedení zlevněného žákovského jízdného jako kompenzaci za zrušení sociální dávky „příspěvek na dopravu“ a to od 1. září 2004.
Zavedení je upraveno podmínkami stanovenými výměrem MF č.02/2004 (Cenový věstník částka 6/2004)

 

Výše jízdného je tímto výměrem stanovena ve výši:

 

 • maximálně 37,5 % plného jízdného pro žáky ve věku do 15 let
 • maximálně 75 % plného jízdného pro žáky a studenty ve věku od 15 let do 26 let

 

 

Nárok na toto zlevněné jízdné se bude prokazovat „žákovským průkazem“, který bude obsahovat:


 • jméno, příjmení, datum narození a aktuální fotografii žáka
 • název a místo školy
 • místo bydliště žáka
 • platnost (školní/akademický rok),
  - pro žáky do 15 let bude na 4 školní roky
    (mimo měsíce červenec a srpen, platnost bude vždy ročně prodlužována),
  - nad 15 let pouze na 1 školní rok.

 

 

Platnost průkazu bude potvrzovat příslušná škola s tím, že zároveň upřesní dny školního vyučování a to pomocí symbolu „kladívka“ (označení pro provoz v pracovních dnech na jízdních řádech) následovně:


 • symbol bude ponechán - průkaz platí v pracovních dnech
 • symbol bude přeškrtnut - platí i o víkendech pro jednotlivé jízdy
 • symbol bude přeškrtnut a vypsány dny - pokud škola vyučuje jen v některé dny

 

 

Zaměstnanec školy, který průkaz potvrzuje, jej opatří razítkem školy a podpisem. Zároveň zodpovídá za pravdivost údajů.
Takto potvrzený průkaz předloží žák spolu s fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm v informačních kancelářích jednotlivých dopravců, včetně Českých drah.
Seznam těchto kanceláří BusLine a.s., včetně provozní doby ZDE ».

 

Po předložení průkazu vyznačí dopravce do průkazu dobu platnosti průkazky, opatří je razítkem a podpisem (u žáků starších 15 let bude vyžadováno předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu). Po nalepení fotografie bude přes lícovou stranu přelepen samolepící průhledný štítek. Průkaz platí pouze pro údaje v něm uvedené.

 

V případě dojíždění za účelem praktického vyučování do jiného místa, než je sídlo školy, bude vystaven další průkaz na základě potvrzení školy.

 

 

Jednotlivé průkazy se mezi dopravci uznávají.

 

Na základě této průkazky bude vydáno žákovské jízdné jak pro jednotlivé jízdné, tak pro případné časové jízdenky.
U BusLine a.s. nebudou časové jízdenky realizovány, bude využíván systém čipových karet.

Za ztracené nebo odcizené žákovské průkazky se náhrada neposkytuje a duplikáty se nevystavují.

 

Průkaz je neplatný pokud:

 • cestující nedodržel smluvní a přepravní podmínky stanovené dopravcem
 • nejsou vyplněny předepsané údaje, chybí fotografie
 • je poškozen tak, že údaje nejsou čitelné
 • je použit jinou osobou
 •  uplynula doba jeho platnosti
 • nejde o originál

 

Takto neplatný průkaz je dopravce oprávněn odebrat.

Pokud žák cestuje s jízdenkou bez průkazky neb průkazkou bez jízdenky, je považován za cestujícího bez platné jízdenky a doplatí jízdné dle ceníku dopravce včetně přirážky. 

 

Ceník žákovského jízdného

 • žákovské jízdné do 15 let - zvláštní jízdné 3
 • žákovské jízdné 15-26 let - zvláštní jízdné 4

  viz. ceníky jízdného pro jednotlivé regiony.

 

Prodej žákovských průkazek (platné od 18.9.2012)

 • Cena průkazky:  10,- Kč.
 • Cena za ověření průkazky
  po jejím předchozím potvrzení školou:  60,- Kč
Všechna práva vyhrazena ©2013 Busline a.s., tvorba webu: InGenius
Busline a.s. - Comfort in Time