Informace o zpracování cookies

na stránkách www.busline.cz

 

Jaké technologie používáme?

Google Analytics

 

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

 

Co je Google Analytics?

Google Analytics je nástroj, který používáme pro analýzu návštěvnosti stránek provozovaný společnostíGoogle LLC.

 

K čemu tyto technologie používáme?

Uvedené technologie používáme zejména k analýze přístupu uživatelů k webovým stránkám.

 

Jaké údaje zpracováváme, komu je předáváme, jak dlouho jsou údaje uchovávány?


Cookies:

 

Název Expirace Přístup Popis
ASP.NET_SessionId Aktivní jen po dobu návštěvy stránek. busline.cz Tento soubor cookie je používán systémem.
Cookie-strip 1 rok busline.cz Informace o souhlasu s cookies.
_ga Expiruje ihned po odeslání. busline.cz Statistiky Google Analytics.
_gat_gtag_UA_xxxxxxxx_xx Expiruje ihned po odeslání. busline.cz Statistiky Google Analytics.
_gid Expiruje ihned po odeslání. busline.cz Statistiky Google Analytics.

 

 

Google Analytics:

Údaj o návštěvě stránek, navštívené podstránky a doba na nich strávená, technické údaje o zařízení uživatele apod...

Údaje z cookies nikomu nepředáváme.

Údaje Google Analytics poskytujeme v anonymizované podobě společnosti Google LLC, která z nich vytváří analýzy návštěvnosti našich stránek.

 

Na základě jakého oprávnění Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracovávám na základě Vašeho souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat zde, nebo tak, že naše webové stránky opustíte. Uložené údaje můžete ze svého zařízení kdykoli smazat a nastavit zabezpečení Vašeho prohlížeče tak, aby nechtěné údaje (např. cookies) neukládal.

 

Předáváme Vaše osobní údaje do zemí mimo EU?

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU. Pouze údaje anonymizované vzniklé zpracováním Vašich osobních údajů předáváme společnosti Google LLC, která z nich vytváří analýzy návštěvnosti stránek.

 

Je zpracování Vašich osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy?

Poskytnout Vaše osobní údaje není ani zákonná ani smluvní povinnost, pouze jsou nutné pro správné fungování webových stránek a analýzu chování jejich návštěvníků.

 

Máte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje nemáte povinnost poskytnout.


Dochází na základě Vašich osobních údajů k profilování nebo jinému automatizovanému rozhodování?

Nedochází.

 

Základní práva související se zpracováním

Své osobní údaje uložené na Vašem zařízení můžete zkopírovat, zkontrolovat, případně opravit, či doplnit. Svá práva také můžete uplatnit zasláním zprávy na e-mailovou adresu: poverenec@busline.cz Mezi Vaše práva patří:

• právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;

• právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, a to i ve strojově čitelné podobě;

• právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;

• právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;

• právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

 

 

DOPORUČUJEME
Všechna práva vyhrazena ©2013-2019 Busline a.s., tvorba webu: InGenius
Busline a.s. - Comfort in Time