Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT KDO JSME AKTUALITY NABÍDKA SLUŽEB JÍZDNÍ ŘÁDY KARIÉRA BUSLETTER KONTAKT

BUSLINE POLSKA

FACEBOOK INSTAGRAM
JSME TRADIČNÍ ČESKÝ DOPRAVCE, KTERÝ DBÁ NA
EKOLOGII, KVALITU A SPOKOJENOST
VÍCE O SPOLEČNOSTI

Zvýhodněné jízdné

Pro vybrané skupiny cestujících je Výměrem MFČR stanoveno regulované jízdné ve výši 50% plného jízdného.

 

 • Pro děti od 6 do 14,99 let pouze na základě nahlášení věku při nákupu jízdenky.
 • Pro děti od 15 do 17,99 let na základě předložení občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu nebo dokladu o nároku na studentské/žákovské jízdné vydaného dopravcem.
 • Pro studenty denního studia od 18 do 25,99 let na základě předložení průkazu ISIC nebo dokladu o nároku na studentské jízdné vydaného dopravcem (v době platnosti průkazu platí i o prázdninách a svátcích).
 • Pro seniory od 65 let věku na základě předložení občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu.
 • Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P na základě předložení tohoto průkazu.
 • Pro cestující s potvrzením o invaliditě ve 3. stupni.

 

 
Rodiče dětí při cestách na návštěvy do ústavů a zpět mají stanoveno regulované jízdné ve výši 50% plného jízdného.

 

 

PRŮKAZ VYDANÝ DOPRAVCEM PRO NÁROK NA STUDENTSKÉ JÍZDNÉ (18-26)

 

Průkaz vydaný dopravcem pro nárok na studentské zlevněné jízdné musí obsahovat.

 

 • jméno, příjmení, datum narození a aktuální fotografii žáka
 • název a místo školy
 • místo bydliště žáka
 • platnost (školní/akademický rok)

 
 
Platnost průkazu potvrzuje příslušná škola

 
Zaměstnanec školy, který průkaz potvrzuje, jej opatří razítkem školy a podpisem. Zároveň zodpovídá za pravdivost údajů.
Takto potvrzený průkaz předloží žák spolu s fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm v informačních kancelářích jednotlivých dopravců, včetně Českých drah. 

 
Po předložení průkazu vyznačí dopravce do průkazu dobu platnosti průkazky, opatří je razítkem a podpisem (u žáků starších 15 let bude vyžadováno předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu). Po nalepení fotografie bude přes lícovou stranu přelepen samolepící průhledný štítek. Průkaz uznávají dopravci po celou dobu jeho platnosti po celém území ČR.

 
Za ztracené nebo odcizené žákovské průkazky se náhrada neposkytuje a duplikáty se nevystavují.

 

 
Průkaz je neplatný pokud:

 

 • cestující nedodržel smluvní a přepravní podmínky stanovené dopravcem
 • nejsou vyplněny předepsané údaje, chybí fotografie
 • je poškozen tak, že údaje nejsou čitelné
 • je použit jinou osobou
 • uplynula doba jeho platnosti
 • nejde o originál

 
Takto neplatný průkaz je dopravce oprávněn odebrat.
 

Pokud žák cestuje s jízdenkou bez průkazky nebo průkazkou bez jízdenky, je považován za cestujícího bez platné jízdenky a doplatí jízdné dle ceníku dopravce včetně přirážky.
 

 
Prodej žákovských průkazek (platné od 18.9.2012)
Cena průkazky:  10,- Kč.
Cena za ověření průkazky po jejím předchozím potvrzení školou:  60,- Kč

Bohaté zkušenosti v kombinaci s více než třicetiletou tradicí, nejmodernějšími technologiemi, důrazem na komfort a ekologii potvrzují, že BusLine je lídrem v oblasti přepravy osob v ČR opravdu zaslouženě.

Kontakty

BusLine Support s.r.o.

 

SPRÁVA SPOLEČNOSTI

WHISTLEBLOWING

 

Na Rovinkách 211

513 01 Semily


IČ: 05667470

DIČ: CZ699005114

 

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40540

Všechna práva vyhrazena ©

2023

BusLine a.s.  | GDPR
Vytvořilo studio InGenius